Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsvariation behöver stöd i din vardag. När du har hemtjänst ger personalen dig stöd och hjälp i ditt hem. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får.

Hemtjänstens uppgifter

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår serviceinsatser och personlig omvårdnad.

Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med, till exempel:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • få måltider till hemmet

Med personlig omvårdnad menas personliga insatser som till exempel stöd och hjälp:

  • med hygien
  • med av- och påklädning
  • vid toalettbesök
  • under måltider
  • vid promenader och andra aktiviteter

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för insatserna. Mer information om avgifter finns här.