Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Foto, film och ljud i förskola och skola

För att skydda barnens och elevernas personliga integritet är det inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från förskolechef/rektor fotografera, filma eller göra ljudupptagning i de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult.

Den som vill fotografera eller spela in film och ljud måste inhämta samtycke från enhetens chef vid varje enskilt tillfälle. Om tillstånd ges ansvarar den som tar kort/spelar in för att gällande lagstiftning om spridning och innehåll följs. Särskilt viktigt är att inte skyddad identitet röjs. Ytterligare information finns i Riktlinjer för fotografering, filmning och ljudupptagning vid de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult Pdf, 586 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 586 kB)

Om avsikten är att publicera bild/ljud på Internet skall samtycke till publicering ges av barnets vårdnadshavare eller om eleven är 13 år och äldre av eleven själv. Förskolan/skolan samlar in medgivanden för den egna verksamhetens behov genom Blanketter för samtycke - foto, film och ljudupptagning.

Till toppen