Mark och lokaler

Är du i behov av byggklar mark eller söker du lediga lokaler till din verksamhet? I vårt mark- och lokalregister hittar du det som finns tillgängligt just nu.

I registret kan du som fastighetsägare kostnadsfritt marknadsföra lediga lokaler i Älmhult.