Nyheter

 1. Senast ändrad: 2020-05-27 05:05

  Inter IKEA Group skänker munskydd och visir för tre månaders förbrukning

  IKEA skänker 40 000 munskydd och 2 000 visir till vården i Älmhults kommun. Skyddsutrustning har redan levererats och används nu i vården.

 2. Senast ändrad: 2020-05-26 11:43

  Tack till er som anmält intresse för att stötta upp och arbeta inom Älmhults kommun!

  Vi vill säga tack till alla er som anmält intresse för att hjälpa till i olika verksamheter inom Älmhults kommun. Vi har fått in drygt 220 intresseanmälningar från människor i vitt skilda yrkesgrupper och även från personer som vill lära nytt eller …

 3. Senast ändrad: 2020-05-25 02:44

  Introduktionsutbildning för några av dem som ska stötta upp inom socialförvaltningen startar idag

  23 personer går nu en introduktions- och snabbutbildning för att kunna arbeta inom vissa områden hos socialförvaltningen. Utbildningen tar fem dagar och är lärarledd med digitala lektioner.

 4. Senast ändrad: 2020-05-20 12:19

  Vi gör ingen skillnad inom vården på LSS och äldreomsorgen

  Det har framkommit att Älmhults kommun skulle göra skillnader i vården mellan LSS och äldreomsorgen. Så är inte fallet, vi har samma rutiner och riktlinjer inom alla vård- och omsorgsverksamheter.

 5. Senast ändrad: 2020-05-19 01:27

  Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag

  Almi Kronoberg kommer nu via projektmedel från Region Kronoberg att kunna utöka stöd och rådgivning till näringslivet. Den nuvarande krisen påverkar väldigt många företag och branscher på olika sätt. För att se hur krisen påverkat just ert företag …