Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rädda bina i Älmhult

Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda föreläsningar, vandringar, visningsängar andra aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer.

Tipsfrågor på torget. Rätt svar är 2, X, 1, 2, 1.

Vad är på gång?

Det är flera aktiviteter på gång under 2021-2022 för ett blommande och surrande Älmhult. Passa på och lär dig mer om bin, ängar och blommor. Föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter under sommaren 2021 hittar du här:

Rädda bina - Program 2021

Tuffa tider för bin

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Många växtarter är dessutom helt beroende av pollinerare, inte minst de som vi människor gärna äter, som till exempel äpplen och jordgubbar. Var tredje tugga mat är beroende av bin och deras pollinering. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Tyvärr är särskilt bina i Sverige idag hotade, en tredjedel av landets alla 300 arter av vilda bin är antingen redan utrotningshotade eller nära att bli det. En av anledningarna är att de blommande ängarna med nektar och pollen blir allt färre.

Det är dags att vända trenden!

Detta gör kommunen

Kommunen kommer i sommar att genomföra en inventering av gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till ängar. Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av.

På utvalda ytor kommer kommunen låta gräset växa sig högre än vanligt för att bättre kunna genomföra inventeringen av ekologiska värden.

Genom att låta dem utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

Alla kan göra något

Alla har möjligheten att bidra till binas räddning, allt från invånare med balkong till företag med gräsytor. Att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell är tre insatser som i all sin enkelhet bidrar till att skapa en bättre miljö för vilda pollinerare.

Se fler tips och länkar under Relaterad information.

Var med du också!

Vi vill nu nå ut till fler organisationer, invånare och företag att vara med och bidra med räddningsinsatser. Kontakta oss gärna om ni vill sprida just ditt goda exempel. Mejla din räddningsinsats till oss, Almhult-Miljo@almhult.se, så samlar vi alla räddningsinsatser på vår sida.

Projektet Rädda bina i Älmhult kommer att pågå under 2021–2022. Bakom projektet står Älmhults kommun i samverkan med Naturskyddsföreningen Linnébygden, Älmhults Trädgårdsförening, Älmhults Biodlarförening och Älmhults Hembygdsförening. Projektet är finansierat av ett statligt bidrag för lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Andra organisationer som redan visat intresse att vara med och att bidra med räddningsinsatser för bin eller kunskapsspridning är IKEA Handelsplats, Hotell & Pensionat Björkelund, Studieförbundet Vuxenskolan, Linnés Råshult, Älmhults biodlarförening, Café Muff, läs mer här.

Lär dig mer om vilda bin

Vet du skillnaden mellan ett bi, humla och en geting? Vad är skillnaden mellan honungsbi och vilda bin? Är bin farliga?

Enkelt sätt kan man säga att bin är gulliga och getingar är rovdjur. Bin är mer ludna och getingar har den typiska ”getingmidjan” med tydligare ränder på ryggen. Bin dör när de sticks – så de sticker helst inte. Humlor är lurviga och runda och är också ett bi. Honungsbin är sociala bin, bor i bikupor och producerar honung. Vilda bin lever ensamma och en tredjedel av svenska arter håller på att försvinna.

Vad är det som surrar på torget - Projekt Pyssla bin

Förskolorna har bidragit med kreativa bin och andra pollinerare till mattorget. Mångfalden av ihop-pysslade bin och pollinerare speglar mångfalden i naturen.


Till toppen