Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna. Dels för att de ännu inte är färdigutvecklade, dels för att de rör sig och känner på sin omgivning på ett annat sätt än vuxna.

I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en kemikaliesmart miljö i förskolan. Älmhults kommun har en policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola, se meny till höger och läs mer om dessa nedan.

Under 2018-2020 fokuserar kommunen på att fortsätta rensa ut leksaker, lekmaterial och inredning som är gjort av plast med farliga kemikalier. Under 2018 gjordes en inventering av en kemikalieexpert på några utvalda förskolor. Läs mer om inventeringen i menyn till höger.

Det är vetenskapligt bekräftat att vi dagligen exponeras för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. Och vi vet att en del av dessa ämnen kan skada vår hälsa. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska ämnen i omgivningen än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas. Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna.

Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor.

Handlingsplan för kemikaliesmart förskola

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att arbeta med kemikaliesmarta förskolor i kommunen. I gruppen deltar företrädare för kommunledningsförvaltningen (utvecklingsenheten), miljö- och byggförvaltningen, upphandlingsenheten, utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen, lokalvårds- och kostenheten).

Här kan du ladda ner kommunens Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor.PDF (pdf, 4.7 MB)

Under 2019 gjordes en film med konkreta tips kring hur man ska tänka när man rensar ut gammal plast i förskolor. Länken är endast åtkomlig för personal, https://kommunsamverkan.sharepoint.com/sites/almhult/Sidor/BandStartPage.aspx?wa=wsignin1.0

Inspiration

Giftfria recept

Tips på kreativt, återbrukat och giftfritt lekmaterial.PDF (pdf, 369.3 kB)

Håll Sverige rent har sammanställt några tips att tänka på vid nyinköp och tips på frågor man kan ställa till leverantören. http://www.hsr.se/sites/default/files/uppdrag5.pdflänk till annan webbplats.

Kemikaliesmart förskola. Håll Sverige Rent har pedagogiska material att använda för att minska mängden kemikalier i skola och förskola. Inspiration och pedagogiska tips för att göra barnen delaktiga.länk till annan webbplats

Under Lästips finns ännu inspiration och fakta.

Policy för kemikaliesmart förskola

Den 29 maj 2017 antog kommunfullmäktige i Älmhults kommun en policy för kemikaliesmart förskola. Policy och dess bilagor finns i menyn till höger.

Vad händer inom kemikalieområdet?

Läs mer här om vad som händer i Sverige och i EU just nu inom området Giftfri miljö.

Presentationer från kunskapskvällen den 22 mars 2017 om farliga kemikalier i barns omgivning

Åke Bergman

Kemikalier, hälsa och miljö – Dikt och verklighetPowerpoint (powerpoint, 6.3 MB)
Kemikaliefaror i vardagenPowerpoint (powerpoint, 6.3 MB)

Gudrun Bremle

Förskole-detox i praktikenPowerpoint (powerpoint, 10.3 MB)