Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Håll Älmhult rent

Om allt skräp hamnar på rätt ställe från början sparar vi flera miljoner kronor som istället kan användas till annat. Vårt konkreta mål är ett renare och mindre nedskräpat Älmhult och i förlängningen även en sänkt renhållningskostnad. På köpet mår växter och djur bättre, trivseln ökar och säkerhet för både kommuninnevånare och besökare höjs. Men detta går bara att genomföra tillsammans!

Tillsammans för ett renare Älmhult!

Det finns många skäl till att ta nedskräpningen på allvar:

 • Nedskräpningen kostar samhället 225 kronor per person och år.
 • I en skräpig miljö ökar risken för klotter, vandalism och otrygghet.
 • Nedskräpning är slöseri med resurser – att återvinna metall, plast och annat spar mycket energi.
 • Skräp i naturen skadar och dödar djur och växter.

Källsortering med sopsamlarmonster

Sopsamlarmonstren hjälper barn och vuxna att källsortera. Varje monster samlar på en fraktion. Här kan du lära känna dem.

Det här gör Älmhults kommun

 • Vi städar varje vecka, året runt på offentliga platser.
 • Vi samarbetar med särgymnasiet och daglig verksamhet på vissa områden
 • Vi kommer att göra skräpmätningar för att mäta och följa upp nedskräpning över tid.
 • Vi undersöker vilka attityder kommuninvånarna har till nedskräpning.
 • Vi genomför kampanjer för att förändra attityder om nedskräpning.
 • Vi bjuder in företag, skolor, privatpersoner och politiker till olika städinsatser.
 • 2021 börjar arbetet med att införa källsortering i offentliga miljöer till exempel på torg, lek- och badplatser.

Det här kan du göra

Var med du också och visa att nedskräpning är fel! Tillsammans skapar vi ett renare Älmhult.

 • Plocka ett skräp om dagen. Genom att fler och fler är med och plockar ett skräp om dagen och sprider det via sociala medier kan vi förändra beteenden och attityder kring nedskräpning. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
  #ettskräpomdagen! Så här gör du:
 1. Plocka ett skräp.
 2. Dela en bild i sociala medier taggad med #ettskräpomdagen.
 3. Utmana din bästa vän, din idol, din kollega eller varför inte en politiker att göra detsamma.

Årliga skräpplockardagar

Kommunens skolor, förskolor och föreningar deltar årligen i Håll Sverige rents skräpplockardagar. Läs mer om årets skräpplockardagar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunen med skräpplockning

Kommunen städar varje vecka året runt på offentliga platser enligt schema. Vi plockar skräp, sopar, tömmer papperskorgar och tar bort affischer och klotter. Sedan 2020 är det avdelningen gata och park som tömmer papperskorgar och hundlatriner cirka en gång per vecka. På Stortorget är det mycket skräp kopplat till mat exempelvis pizzakartonger samt fimpar, särskilt i närheten av kommunens takförsedda hammockar. Längs Norra Esplanaden, Älmhults genomgående gata, är fimpar det vanligaste skräpet.

Kommunens stadsvärdar, från daglig verksamhet plockar skräp främst på Esplanaden, Torget, i Björkparken samt under vår och sommar på Bökhults badplats. Kompaniet, också det en daglig verksamhet, plockar skräp och tömmer papperskorar i Möckelnområdet. Vi har också ett samarbete med särgymnasiet.

I Älmhults kommun finns det totalt 130 papperskorgar och 28 hundlatriner.

Skräpmätningar

För att kunna sätta in rätt insatser och följa upp utvecklingen i kommunen är det viktigt att mäta och följa upp nedskräpningen över tid. Eftersom problemet är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt behöver vi mäta både den faktiska nedskräpningen och kommuninvånarnas attityder till nedskräpning.

Under sommaren 2021 gör vi den första skräpmätningen. Planen är att fortsätta göra mätningar vartannat år. Mätningen görs i samarbete med Håll Sverige rent och datan sammanställs i ett skräpfacit. Det beskriver hur mycket skräp som ligger på marken i utvalda områden, hur det är fördelat och vad det består av.

Återvinningsstationer och nedskräpning vid dessa

Förpacknings & Tidningsinsamlingen, FTI ansvarar för landets drygt 5 000 återvinningsstationer. De samarbetar med Sveriges 290 kommuner kring planering och utveckling av återvinning och om själva insamlingssystemet.

Återvinningsstationer är bara till för hushållens förpackningar och tidningar. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.
Här hittar du din närmaste återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här se du när den töms och städas och du kan också anmäla behov av städning och tömning. Länk till annan webbplats.
Du når dem även på telefon 0200-880311. 

På väg mot ett Småland utan avfall

Med den nya Avfallsplanen är Älmhult en av SSAM:s fem kommuner som nu har påbörjat resan mot ett Småland utan avfall, en region där vi hanterar allt avfall som potentiella resurser. Ett av målen i nya planen är att nedskräpningen ska minska.

 • När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö.
 • Kostnaderna för inköp och avfallshantering minskar.
 • Det går åt mindre arbetstid till att ta hand om leveranser och avfall.
 • Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön bli bättre.

Kommunfullmäktige tog beslut om den nya Avfallsplanen Länk till annan webbplats. i maj 2020.

Till toppen