Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Värmepump

En värmepump använder värme från berget, jorden eller luften och avger den till huset. Det finns flera sorters värmepumpar som passar för olika typer av fastigheter. Här kan du läsa mer om de olika typerna och vad man ska tänka på inför ett eventuellt köp.

Med en värmepump tar du vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften. För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta producerar den cirka 2 till 4 kWh värme till huset. Den så kallade värmefaktorn, även benämnd COP, är då 2 till 4. Värmefaktorn är ett mått på hur mycket värme värmepumpen ger i förhållande till elanvändningen. Ju högre värmefaktor desto bättre. När man jämför olika sorters värmepumpar är det bra att jämföra årsvärmefaktorn, SCOP-värdet, vilket är värmepumpens genomsnittliga värmefaktor under ett år.

Eftersom värmepumpen använder förhållandevis mycket el, i jämförelse med exempelvis pelletseldning och fjärrvärme, beror värmepumpens miljöpåverkan på hur elen har producerats. Vill man minska koldioxidutsläppen från värmepumpens elanvändning bör man köpa el som är producerad med förnyelsebara energikällor som vind-, vattenkraft eller biobränslen. Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra miljöval" ställer miljökrav på elproduktionen.

I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium. I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. Dessa påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde, men bidrar däremot till växthuseffekten. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får endast göras av fackman.

Det är viktigt att ditt befintliga elementsystem fungerar tillsammans med värmepumpen. I vårt beräkningsprogram kan du testa om ditt elementsystem kommer ge tillräckligt med värme med en värmepump.

Tillstånd eller anmälan?

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, yt-vatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och byggnämnden. För att nämnden ska hinna behandla din anmälan krävs i normalfallet tre veckor. Under semestertider kan det ta längre tid. För handläggningen av anmälan tar nämnden ut en avgift. Läs mer här Värmepumpar - Tillstånd och anmälan.

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen (SKVP)

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. På deras hemsida kan du hitta deras medlemsföretag. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista.


Till toppen