Earth hour 2019

Lördagen 30 mars är det dags igen för den globala manifestationen Earth Hour. Älmhults kommun släcker ner klockan 20.30–21.30. I år sätts ljuset på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Var med du också och visa att du värnar om jordens resurser. Skicka in klimatsmarta idéer eller vad ni gör för att uppmärksamma klimatet till oss.

Tillsammans kan vi vända den negativa trenden – för att vi och naturen hör ihop!

Biologisk mångfald och klimat - två ödesfrågor som hänger ihop

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet.

Vi i Sverige lever som om vi hade nästan fyra planeter, och vår ohållbara livsstil drabbar tyvärr djur och natur. Om vi bara tittar på ryggradsdjur, riskerar vi att de minskar i antal med i snitt två tredjedelar redan till 2020, jämfört med 1970. Redan nu är minskningen i snitt mer än hälften.

Ingen vet exakt hur ekosystemen påverkas, men vi vet att vi människor är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. Samtidigt har vi en pågående klimatförändring i vars spår vi ser översvämningar, skyfall och skogsbränder. Detta i sin tur drabbar både människor och djur.

Men en frisk natur med ett rikt djurliv kan skydda oss mot många av klimatförändringarnas konsekvenser. Några exempel på hur naturen skyddar oss:

  • Våtmarker som är viktiga områden för migrerande fåglar, dämpar effekterna av översvämningar.
  • Skogar med många olika trädarter klarar torka bättre och minskar risken för skogsbränder.
  • Stora djur som elefanter och gorillor har en viktig roll i tropiska områden genom att sprida frön till träd genom sin avföring.
  • Träden fungerar i sin tur som koldioxidlagrare.
  • Gräsmattor är städernas egna stötdämpare vid häftiga skyfall.

Vad gör Älmhults kommun?

Älmhults kommun deltar i Earth Hour 2019. Den 30 mars klockan 20.30-21.30 släcker vi fasadbelysningen på kommunhuset och belysning runt torget. Vi uppmanar alla Älmhultsbor att släcka ljuset för klimatet. Earth Hour är ett sätt att visa andra att just du bryr dig - inte bara under just den timmen.

Läs mer om Älmhults miljöarbete här. Vi tar gärna emot hållbara idéer och tankar hur vi ska bli mer hållbara inom miljöområdet. Skicka in dina idéer till vår miljöstrateg Cecilia Axelsson, cecilia.axelsson@almhult.se

Hur deltar jag som privatperson?

Det finns många sätt att engagera sig i Earth Hour – både veckan före och under själva timmen 20.30-21.30 den 30 mars. Hitta massor av inspiration på WWF och var med och diskutera i sociala medier, märk med hashtaggen #Connect2earth, #hallbaraalmhult och #earthhour. Berätta gärna för oss vad ni gör för att uppmärksamma klimatfrågan eller om era klimatsmarta idéer. Skicka bild och text till cecilia.axelsson@almhult.se, så lägger vi upp de bästa initiativen och idéerna på kommunens sociala medier!

Sitter du på idéer kring hur kommunen ska blir mer hållbar och klimatsmart? Skicka in idéer till Cecilia Axelsson, cecilia.axelsson@almhult.se.

Hur deltar jag som förskola eller skola?

Många skolor engagerar sig lite extra under hela Earth-hour veckan, 25-29 mars. Anmäl er skola eller klass på https://www.wwf.se/earth-hour/forskolor-och-skolor/. Här finns tre olika nivåer och upplägg för ert engagemang.

Ha en fin Earth hour!

Läs mer på www.wwf.se/earth-hour/länk till annan webbplats