Nominerade

De nominerade i trädgårdstävlingen är nu utsedda. Förslag till vinnare har lämnats in av älmhultsborna och en jury har valt ut de nominerade. Vinnare presenteras på Miljölördagen den 29 september på torgscenen i Älmhult.

Joel Andersson, Paradiset

Joels trädgård är en fantastisk inspirationskälla för nyblivna villaägare med obefintlig trädgård! Artrikedomen är stor i trädgården, det finns få hårdgjorda ytor och dagvattnet tas om hand på tomten.

Trädgård - Joel Andersson

Lotta Häggström, Virestad

I Lottas ombonade trädgård på landet finns en stor köksträdgård som ger grönsaker till hushållet till större delen av året. Odlingslotterna matas med täckmaterial som gräsklipp, ogräs och grönsaksrens. Den lite härligt ”stökiga” är en dröm för insekter och smådjur.

Trädgård - Lotta Häggström, Virestad

Peter och Sofia Carlstedt, Tångarne

Sofia och Peters trädgård i Tångarne är fullproppad med ekosystemtjänster och gör dem helt självförsörjande på grönsaker. Deras odlingsmetoder är inspirerade av permakultur och de praktiserar flera metoder så som att använda höns i odlingarna, att täckodla och att samodla vissa växter. Användningen av träflis som marktäckare har flera fördelar, det håller borta ogräs, håller kvar vatten bättre, ger näring samt fungerar som en kolsänka. Blandningen av grönsaker och blommor är bra för att locka till sig nyttiga pollinerande insekter men även för att hålla balansen mot bladlöss och andra skadeinsekter.

Trädgård - Peter och Sofia Carlstedt, Tångarne

Birgitta och Sven Tall, Länshult

Direkt vid sjön Möckeln ligger det här lite trolska trädgården med många rum för avkoppling, boulespel, odling och dans. Spillkråkan har en egen stock som sakta men säkert återgår till att bli mull. Makarna Tall gör verkligen skäl för sitt efternamn med en bauersk skogsträdgård.

Trädgård - Birgitta och Sven Tall, Länshult

Gunnel och Hans Förander, Boastad

Det är inte svårt att trivas i Föranders trädgård. Genom ett långsiktigt arbete har trädgården bit för bit blivit en lisa för själen med prunkande trädgårdsland med såväl blommor, fruktträd som grönsaker. Till och med komposten är vacker. 

Trädgård - Gunnel och Hans Förander, Boastad

Frida Lopes, Hagabo

Mer information kommer.

Trädgård - Frida Lopes

Li Ahlsén

Mer information kommer.

Trädgård - Li Ahlsén