Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljöfrågorna är idag svåra att ta på eftersom de inte alltid syns i form av bolmande skorstenar eller stinkande utsläpp. Istället har vi många utsläpp och störningar som kan få konsekvenser för människor och miljö.

Din och allas vår delaktighet är grunden för vårt miljöarbete. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa och bibehålla en hälsosam och god miljö för oss själva och kommande generationer.

Nyheter inom Miljö & hälsa


 • Älmhult startar samarbete kring grönytor med partn...


  Älmhults kommun är en av 10 kommuner som får dela på 8 miljoner kronor för att, i samarbete med partnerkommun JB Marks i Sydafrika, ta fram grönstrukturplaner för de båda kommunerna. En strategisk grönstrukturplan fungerar som ett underlag för utveckling av sociala och gröna värden och underlättar för prioriteringar och hur pengar fördelas mellan olika projekt. Syftet är att skapa gröna, attraktiva, hållbara och trygga områden.
 • Utökad anteckningsskyldighet för alla verksamheter...


  Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor djur och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige men enligt Naturvårdsverket kan det i själva verket vara mer då tillsynsmyndigheter i dag saknar verktyg för att spåra flödet av farligt avfall.
 • Ny tillfällig lag gällande smittskydd på restauran...


  Den 1 juli 2020 börjar en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gälla. Den gäller till den 31 december 2020.
  Lagen tar sikte på verksamheter som har serveringsställe.
relaterat

Anmälan av värmepump

Läs mer här.

kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

E-post: mob@almhult.se
Telefon: 0476-550 00

Miljö- och byggchef

Ingegerd Andersson
Telefon: 0476-551 77

Tekniska förvaltningen

e-post tekniska@almhult.se
fax 0476-552 00

Teknisk chef

Anders Nyberg
telefon 0476-554 97