Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samråd och medborgardialog

I samband med nya planer (till exempel översikts- eller detaljplaner) eller större vägombyggnader med mera har du möjlighet att påverka planens slutliga utformning. Dialogen mellan kommunen, invånarna och andra intressenter kan se olika ut, men ofta förekommer någon form av samråd mellan kommunen och berörda intressenter.

I vissa fall, som när det gäller detaljplaner, är det reglerat i lag hur processen för samråd går till, men i många fall är det upp till kommunen att utforma dialogen med intressenter och medborgare. Processen går alltså ibland att anpassa efter situationen.

Exempel: Planprocessen i Älmhults kommun

Varför ska jag delta i samråd eller medborgardialog?

Fördelen med att delta i en samrådsprocess eller annan typ av medborgardialog är att du kan lämna synpunkter i ett skede när mycket fortfarande kan förändras. Syftet med samrådet är att samla olika perspektiv på ett ärende och fördjupa kunskapen i ämnet. Efter ett samråd har kommunen bättre förutsättningar att ta fram ett bra förslag på lösning.

Hur vet jag när kommunen genomför samråd?

Aktuella samråd publiceras på webbplatsen och annonseras i regel även i dagspressen. Information finns även i kommunhusets reception.

Till toppen