Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Visa alla förslag

Här redovisas inkomna förslag i tidsordning. Använd länkarna under "Relaterad information" till att visa olika månader.


 • Enkelrikta eller stäng av Östra Björkgatan för obehörig trafik


  Trafikmiljön är kaotisk vid skolstart på morgonen. Livsfarligt för barn som kommer cyklandes från Vintervägen och ska rakt över till Gemöskolan eller vidare in på cykelvägen som leder bort till Maxi. Oftast blockeras infarten till cykelvägen och trottoaren av parkerade fordon och många vänder bilen mitt på Östra Björkgatan och backar upp på cykelvägen eller infarten till skolan. Tyvärr förstår inte bilisterna/föräldrarna själva som lämnar sina barn riskerna för andra barn, cyklister och gående.Hej!Vi har också uppmärksammat att denna sträckan är problematisk.Att enbart enkelrikta eller förbjuda trafik leder av vår erfarenhet bara till att vi har samma problem en bit bort.Men sträckan ligger inne som prio 1 i vår åtgärdsplan så vår förhoppning är att inom en snart framtid kan göra en permanent och välfungerande åtgärd på sträckan.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm
  Gatuingenjör

  Läs mer
 • Säkrare väg i Liatorp


   Gäller Växjövägen genom Liatorp.Bra att farthinder placerats ut, om än lite provisoriskt.Även bra att det gjorts sidomarkering, på del av sträckan.Min synpunkt är att det behövs mer, antingen markering eller information om hur gatan blir mer säker för gående och cyklister.Känns just nu bara halvfärdig. När kommer nästa åtgärd för en säkrare och attraktivare viktig gata i LiatorpSvar:
  Hej!Tack för din synpunkt.Åtgärderna på Växjövägen i Liatorp är framtagna i samarbete med Liatorps samhällsförening.I dagsläget finns inga planer på ytterligare åtgärder på platsen.Med vänliga hälsningarElinor Johansson Utredningsingenjör

  Läs mer
 • Lekplats och utegym i Hallaryd


  Hejsan!Mitt förslag är att kommunen tillsammans med andra aktörer hjälper till att anlägga en lekplats i Hallaryd. I Hallaryd med omgivning finns nu ett 40-tal barn i åldrarna 0-6 och säkerligen minst ett 60-tal barn i åldrarna 0-10.Hallaryd som by saknar en naturlig samlingspunkt. En lekplats, gärna med utegym för ungdomar och vuxna hade kunnat bli denna samlingplats. Det finns i dagsläget en lekplats på Hallaryds förskola. Men den är inte tillgänglig under dagtid då förskolan är aktiv.Skulle kommunen kunna skjuta till lite av något så tror jag att vi tillsammans med byaförening, kyrka, föräldraförening, idrottsförening skulle kunna ordna något riktigt bra som skulle göra Hallaryd till en ännu mer attraktiv plats.Svar:
  Tack för ett trevligt förslag.
  Kommunen ser just nu över alla grönytor runt om men i nuläget finns inga resurser för utökning av lekplatser eller utegym i kommunal regi.Med vänliga hälsningar
  Ingela Thulander Parkförvaltare och Linda Lörincz Badchef/Fritidssamordnare

  Läs mer
 • Snabbladdare för elbil


  Hej!Upptäckte i somras att Älmhult inte hade någon snabbladdare för elbil då jag passerade. Kollade alla stora bolag som (MER, EON, InCharge, Ionity, Fortum och även Circle K och OKQ8) men det verkar inte finnas än idag...?Älmhult som är så framgångsrik kommun och topp rankad som framtidsäkrad, borde ni väl genast satsa på detta?Som tur var hade syster staden Värnamo komplett utbud denna gång.Förslaget: Hoppas ni kan satsa på (eller attrahera någon av företagen jag nämnde) att bygga snabb (50 kw) och ultra snabba laddare (150 och 300 kw) som växer upp överallt nu i stora som små städer och tätorter.Hej!Tack för din input. Vi håller just nu på att utreda möjligheten att anlägga fler laddpunkter i stadsmiljön, i detta projektet ingår dels att utreda om dessa ska anläggas i kommunal regi eller i samarbete med exempelvis någon av de aktörer du nämner nedan.Emelie Lindholm, Gatuingenjör
  Läs mer
 • Öppna mack


   Jag skulle vilja att ni ändrar eran detaljplan för att göra det lättare att öppna en 24/7 mack i Älmhult. Fördelen med att öppna en 24/7 mack är att det kommer att komma in mer pengar då folk kan åka dit och köpa något när som helst. Dessutom så kommer folk som kör genom Älmhult på natten att kunna åka in och köpa sig något att dricka eller äta.Hej och tack för ditt förslag. De nu gällande detaljplanerna där mack tillåts att finnas hindrar inte att en aktör anlägger en så kallad 24/7 mack. Att någon sådan inte kommit till stånd beror av att ingen privat aktör valt att bygga och driva denna typ av mack.Med vänlig hälsningPaul Robertsson, Utvecklingschef
  Läs mer
 • Vindkraftverk


  För att tydligare klargöra att Älmhults kommun verkar för hållbar utveckling och förnyelsebar energi, tycker jag att man idag kan bygga ett vindkraftverk på platsen där den "höga stolen" står vid IKEA industry. Förslaget är lämpligt då inga vidare renoveringar görs eller verkar planeras för det gamla konstobjektet.Tack för ditt förslag. Tyvärr lämpar det sig inte med ett vindkraftverk på platsen då det dels ligger inom tättbebyggt område och dels ligger nära väg 23. Båda dessa förutsättningar skulle leda till störningar för omgivningen.Med vänlig hälsningPaul Robertsson, Utvecklingschef
  Läs merTill toppen