Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

Inkomna förslag och våra svar på dem publiceras på vår webbsida. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter. Inkomna synpunkter och felanmälningar lämnas vidare till ansvarig verksamhet för eventuell åtgärd.

Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. E-tjänsten för Förslag och synpunkter ska inte heller användas till felanmälan. Vill du tipsa oss om fel och brister gör du det enklast via vår felanmälan.

Tänk på att dina förslag och synpunkter i regel registreras och betraktas som allmän handling Länk till annan webbplats..

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Förslaget skickas då snabbt till rätt förvaltning och vidarebefordras till ansvarig handläggare.

Om förslaget eller synpunkten är lite mer komplicerat är det i vissa fall enklare om du ringer eller bokar en tid för besök, så att du kan diskutera ditt förslag med en handläggare eller annan person på kommunen.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. Synpunkter och förslag ska inte heller användas till felanmälan.

Ytterligare ett sätt att lämna förslag är att kontakta en politiker. Fördelen med att få stöd av en förtroendevald politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en politiker

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamhet

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel inom någon av socialförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta oss via vårt system för hantering av synpunkter och klagomål.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det här. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningens verksamhet

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Läs mer om hur du kontaktar oss med synpunkter eller ett klagomål

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av förslag som har inkommit.


 • Enkelrikta eller stäng av Östra Björkgatan för obehörig trafik


  Trafikmiljön är kaotisk vid skolstart på morgonen. Livsfarligt för barn som kommer cyklandes från Vintervägen och ska rakt över till Gemöskolan eller vidare in på cykelvägen som leder bort till Maxi. Oftast blockeras infarten till cykelvägen och trottoaren av parkerade fordon och många vänder bilen mitt på Östra Björkgatan och backar upp på cykelvägen eller infarten till skolan. Tyvärr förstår inte bilisterna/föräldrarna själva som lämnar sina barn riskerna för andra barn, cyklister och gående.Hej!Vi har också uppmärksammat att denna sträckan är problematisk.Att enbart enkelrikta eller förbjuda trafik leder av vår erfarenhet bara till att vi har samma problem en bit bort.Men sträckan ligger inne som prio 1 i vår åtgärdsplan så vår förhoppning är att inom en snart framtid kan göra en permanent och välfungerande åtgärd på sträckan.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm
  Gatuingenjör


  Läs mer
 • Säkrare väg i Liatorp


   Gäller Växjövägen genom Liatorp.Bra att farthinder placerats ut, om än lite provisoriskt.Även bra att det gjorts sidomarkering, på del av sträckan.Min synpunkt är att det behövs mer, antingen markering eller information om hur gatan blir mer säker för gående och cyklister.Känns just nu bara halvfärdig. När kommer nästa åtgärd för en säkrare och attraktivare viktig gata i LiatorpSvar:
  Hej!Tack för din synpunkt.Åtgärderna på Växjövägen i Liatorp är framtagna i samarbete med Liatorps samhällsförening.I dagsläget finns inga planer på ytterligare åtgärder på platsen.Med vänliga hälsningarElinor Johansson Utredningsingenjör


  Läs mer
 • Lekplats och utegym i Hallaryd


  Hejsan!Mitt förslag är att kommunen tillsammans med andra aktörer hjälper till att anlägga en lekplats i Hallaryd. I Hallaryd med omgivning finns nu ett 40-tal barn i åldrarna 0-6 och säkerligen minst ett 60-tal barn i åldrarna 0-10.Hallaryd som by saknar en naturlig samlingspunkt. En lekplats, gärna med utegym för ungdomar och vuxna hade kunnat bli denna samlingplats. Det finns i dagsläget en lekplats på Hallaryds förskola. Men den är inte tillgänglig under dagtid då förskolan är aktiv.Skulle kommunen kunna skjuta till lite av något så tror jag att vi tillsammans med byaförening, kyrka, föräldraförening, idrottsförening skulle kunna ordna något riktigt bra som skulle göra Hallaryd till en ännu mer attraktiv plats.Svar:
  Tack för ett trevligt förslag.
  Kommunen ser just nu över alla grönytor runt om men i nuläget finns inga resurser för utökning av lekplatser eller utegym i kommunal regi.Med vänliga hälsningar
  Ingela Thulander Parkförvaltare och Linda Lörincz Badchef/Fritidssamordnare


  Läs mer
 • Snabbladdare för elbil


  Hej!Upptäckte i somras att Älmhult inte hade någon snabbladdare för elbil då jag passerade. Kollade alla stora bolag som (MER, EON, InCharge, Ionity, Fortum och även Circle K och OKQ8) men det verkar inte finnas än idag...?Älmhult som är så framgångsrik kommun och topp rankad som framtidsäkrad, borde ni väl genast satsa på detta?Som tur var hade syster staden Värnamo komplett utbud denna gång.Förslaget: Hoppas ni kan satsa på (eller attrahera någon av företagen jag nämnde) att bygga snabb (50 kw) och ultra snabba laddare (150 och 300 kw) som växer upp överallt nu i stora som små städer och tätorter.Hej!Tack för din input. Vi håller just nu på att utreda möjligheten att anlägga fler laddpunkter i stadsmiljön, i detta projektet ingår dels att utreda om dessa ska anläggas i kommunal regi eller i samarbete med exempelvis någon av de aktörer du nämner nedan.Emelie Lindholm, Gatuingenjör

  Läs mer
 • Öppna mack


   Jag skulle vilja att ni ändrar eran detaljplan för att göra det lättare att öppna en 24/7 mack i Älmhult. Fördelen med att öppna en 24/7 mack är att det kommer att komma in mer pengar då folk kan åka dit och köpa något när som helst. Dessutom så kommer folk som kör genom Älmhult på natten att kunna åka in och köpa sig något att dricka eller äta.Hej och tack för ditt förslag. De nu gällande detaljplanerna där mack tillåts att finnas hindrar inte att en aktör anlägger en så kallad 24/7 mack. Att någon sådan inte kommit till stånd beror av att ingen privat aktör valt att bygga och driva denna typ av mack.Med vänlig hälsningPaul Robertsson, Utvecklingschef

  Läs mer
 • Vindkraftverk


  För att tydligare klargöra att Älmhults kommun verkar för hållbar utveckling och förnyelsebar energi, tycker jag att man idag kan bygga ett vindkraftverk på platsen där den "höga stolen" står vid IKEA industry. Förslaget är lämpligt då inga vidare renoveringar görs eller verkar planeras för det gamla konstobjektet.Tack för ditt förslag. Tyvärr lämpar det sig inte med ett vindkraftverk på platsen då det dels ligger inom tättbebyggt område och dels ligger nära väg 23. Båda dessa förutsättningar skulle leda till störningar för omgivningen.Med vänlig hälsningPaul Robertsson, Utvecklingschef

  Läs mer
 • Gång- och cykelväg Delary-Göteryd


  Hej,Väg 120 byggs om i anknytning till Ryfors skola och det går otroligt mycket tung trafik på den vägen. Att inte göra en gång/cykelväg där för att knyta samman byarna Delary/Ryfors/Ramnäs/Göteryd sticker enormt i ögonen. Prion Diö-Älmhult är helt fel.Och nu ska gatulysen släckas på landsbygden. Jag skakar bara på huvudet och blir uppgiven. Inte ens det kan ni ge oss som vågar oss ut och gå på den vägen på kvällarna.Släck istället onödig gatubelysning till exempel i södra delen av Älmhult, runt Elme Spreader och IKEA Industry. Vad finns det för mening skattebetalare ska betala för den belysningen nätterna igenom?Mitt förslag är att släcka samtlig belysning i hela kommunen mellan kl 00.00-05.00 måndag-torsdag. Jag ser faktiskt ingen anledning till varför det ska vara tänt dåHej,När det gäller gång- och cykelväg Delary-Göteryd så har detta kostnadsberäknats.Etapp 1 alltså mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen som leder till skolan kommer att byggas i höst, detta kostar 1 500 000 kr.Etapp 2 , alltså fortsättningen mellan Ryfors skola och Göteryd har beräknats till att kosta 16,3 miljoner kronor. Det kan låta oerhört mycket men när vi bygger gång- och cykelvägar så måste vi bygga dessa efter konstens regler för att våra driftsfordon ska kunna färdas på dessa.Denna kostnad har inte ansetts motiverad med hänsyn till de antalet personer som antas använda denna.Belysningen ska släckas längst väg 120 eftersom vi inte har för avsikt att lysa upp enbart körbanor, inriktningen är istället att belysa platser där det är troligt att det ofta befinner sig oskyddade trafikanter på vägarna eller i konfliktytor mellan bilar och oskyddade trafikanter, till exempel korsningspunkter.Vi kommer inte att släcka samtlig belysningen helt på natten men vi har ett projekt som är i linje med ditt förslag, de nya LED lampor som vi köper in köps med automatisk nattsänkning viket innebär att de dimmar ner till 50 % effekt på natten, då färre människor uppehåller sig på vägarna.Med vänlig hälsning,Emelie Lindholm
  Gatuingenjör


  Läs mer
 • Solceller på kommunens byggnader.


  Läste för ett tag sedan i Smålandsposten om hur Älmhult har som mål att minimera invånarnas utsläpp av co2 och förbättra hållbarhet.En lösning på detta skulle kunna vara att bygga solceller på alla kommunens offentliga byggnader där det är lämpligt (kommunhuset, skolor, vårdcentraler...). Har sett att det finns några solceller på Haganässkolan och Internationella skolan, vilket jag tycker är ett steg i rätt riktning, dock tycker jag att det kan byggas ut fler.Ett steg längre skulle dessutom kunna vara att samarbeta med / ställa krav på privata företag. Tänk på vad många solceller som skulle kunna byggas på taket till ikea DC.
  Svar: Hej och tack för ditt förslag!Kommunen arbetar kontinuerligt med att installera solceller på egna fastigheter vid ny- och ombyggnation. Vi har idag solceller på Elmeskolan, Haganässkolan, Ryfors skola, Liljebackens förskola, nya Paradisskolan. Nästa yta kommer att vara på Linnéskolan. I takt med nya tak och ombyggnationer ser vi över lämpliga tak.Vi arbetar även kontinuerligt med att informera och sprida kunskap om solceller till villaägare, företag och bostadsrättsföreningar. Kommunen kan inte ställa krav att externa aktörer ska installera solceller, men vi arbetar med samverkan och uppmuntran.Här kan du läsa mer om producerad solenergi i Älmhult, https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/miljoochklimatarbete/energiochklimatradgivning/produceradinegensolel/solenergiialmhult.4.1037154015e84c1a2b35eef8.html Länk till annan webbplats.Energiproduktionen från solen ökar i snabb takt och vi hoppas att det fortsätter så!Med vänliga hälsningar Cecilia Axelsson Miljöstrateg

  Läs mer
 • Rastplats väg 23 Älmhult-Liatorp


  När är det tänkt att rastplatsen längs väg 23 ska byggas klart?Efter ombyggnationen av väg 23 togs bänkar och papperskorgar bort vid denna rastplats som ligger mellan Älmhult och Liatorp, vilket gör att folk som stannar där inte har någonstans att sitta. Jag har sett att många av dom som stannar där har med mat eller dricka och eftersom papperskorgar är borttagna så kastas skräp direkt på marken istället.Jag tycker i alla fall att vid en rastplats borde det finnas sittplatser och möjlighet att kasta skräp på annan plats än i naturen.Hej!Tack för ditt förslag.Jag är lite osäker på exakt vilken rastplats du menar.Om det handlar om en rastplats utmed nya väg 23 så är det Trafikverket som ansvarar för denna.Gäller det istället rastplatsen inne i Diö, gamla väg 23, så pågår det en utredning kring hur den ska vara utformad i framtiden.Med vänlig hälsningElinor Johansson, Utredningsingenjör

  Läs mer
 • Grillplatser vid lekplats


  Hej. Vi är många som flitigt använder den nya lekplatsen i västra bökhult. Både barnfamiljer som leker och motionärer som samlas där för motion i spåren samt de som vill promenera. Det förekommer även barnkalas och när man under detta pandemi år varit ute extra mycket så har det verkligen saknats grillplatser i anslutning till lekplatsen. Två lite enklare grillplatser hade verkligen behöver i detta område. Även vintertid används området flitigt. Detta är något jag och fler med mig hade sett att ni satsar på.Svar: Det finns inga resurser i dagsläget men tar med det till kommande planeringar framöver.Med vänliga hälsningarIngela Thulander Parkförvaltare

  Läs merTill toppen