Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym.

Inkomna förslag och våra svar på dem publiceras på vår webbsida. Om det behövs, redigerar vi i det som publiceras för att inte visa sekretessbelagda uppgifter. Inkomna synpunkter och felanmälningar lämnas vidare till ansvarig verksamhet för eventuell åtgärd.

Om du har valt att lämna kontaktuppgifter får du ett svar tillbaka med information om hur ditt ärende har hanterats.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. E-tjänsten för Förslag och synpunkter ska inte heller användas till felanmälan. Vill du tipsa oss om fel och brister gör du det enklast via vår felanmälan.

Tänk på att dina förslag och synpunkter i regel registreras och betraktas som allmän handling Länk till annan webbplats..

Förslag och synpunkter

Om du har tankar och förslag på hur något kan bli bättre i kommunen vill vi gärna veta det! Ett bra sätt att lämna förslag är att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Förslaget skickas då snabbt till rätt förvaltning och vidarebefordras till ansvarig handläggare.

Om förslaget eller synpunkten är lite mer komplicerat är det i vissa fall enklare om du ringer eller bokar en tid för besök, så att du kan diskutera ditt förslag med en handläggare eller annan person på kommunen.

Dina synpunkter ersätter inte din rätt att överklaga ett myndighetsbeslut. Synpunkter och förslag ska inte heller användas till felanmälan.

Ytterligare ett sätt att lämna förslag är att kontakta en politiker. Fördelen med att få stöd av en förtroendevald politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en politiker

Synpunkter och klagomål på socialförvaltningens verksamhet

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel inom någon av socialförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta oss via vårt system för hantering av synpunkter och klagomål.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det här. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningens verksamhet

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Läs mer om hur du kontaktar oss med synpunkter eller ett klagomål

Inkomna förslag

Här nedan kan du ta del av förslag som har inkommit.


 • Cykelväg mellan Delary-Älmhult.


  Hej! Mitt medborgarförslag är att ni ska bygga cykelväg mellan Delary och Älmhult . Nu Kommer en affär i det nya området nordväst det blir den första valet från den här sidan av Älmhult. Jag kan inte ta mig fram på grusväg och frågar varför det är diskriminering av folk utanför Älmhults tätort.Hej!Tack för ditt förslag.Gällande planeringen av cykelvägar längs med Trafikverkets vägar (alla vägar utanför orterna) sker den i samverkan med Trafikverket och Region Kronoberg. I prioriteringarna som sker av nya cykelvägar bedöms alltid kostnaden i förhållande till den samhällsnytta som skapas. När det gäller cykelvägar är samhällsnyttan starkt beroende av hur många människor som bedöms använda-cykelvägen ifråga. Just nu har cykelväg mellan Delary och Älmhult inte bedömts som försvarbar att genomföra utifrån en hög kostnad och ett begränsat antal människor som förväntas använda den. Denna prioritering kan komma att ändras i framtiden utifrån ändrade förhållanden vilket innebär att det kan komma en cykelväg till stånd längs denna sträcka senare men som sagt, just nu är den inte med på listan över åtgärder som ska genomföras de närmaste åren.Med vänlig hälsningPaul Robertsson, Samhällsbyggnadschef
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Cykelbanor på Esplanaden


  Hur kan dessa cykelbanor i och genom centrum vara så undermåligt markerade?1. Om dessa nu skall vara "enkelriktade" bör det framgå tydligt under hela sträckningen.- Vid samtliga övergångsställen och gärna tätare med markering om tilltänkt riktning.2. Tydligare markering mellan trottoar och cykelbana.- Kanske TOM avvikande färg på cykelbanan som i tex i flera städer.Hej!Tack för dina synpunkter och konkreta förslag.Vi tar med oss dessa tankar vid till kommande åtgärder i centrumMed vänlig hälsningElinor Johansson
  Utredningsingenjör

  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Cykelväg Diö Råshult


  Angående cykelvägen Råshult-Diö:Från Linnés Råshult in till Diö går det en grusväg som anses vara den cykelväg som ska användas för att ta sig in till Diö med cykel både i vardagen men nu även för sommarlovslediga barn. Problemet är att det är lastbilar i skytteltrafik på denna smala grusväg. Det känns inte säkert för barnen att ta sig på en väg, som ändå vad jag förstår anses utifrån kommunens perspektiv tjänstgöra som rekommenderad cykelväg när man ska ta sig mellan Älmhult/Råshult och Diö.Det är även stor cykelpendling till vardags mellan Älmhult och Diö, vilket ju också skulle behöva prioriteras för cykelväg (den tre km längre grusvägen om Sällhult är svår att använda till den pendling som sker varje dag) för att inte riskera att det ska ske olyckor innan man tar tag i det.Hej!Tack för att du kontaktar oss.Det finns planer på en cykelväg mellan Älmhult och Diö. Exakt inom vilken tidsperiod är lite svårt att svara på då det handlar om ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket. De första dokumenten om avsiktsförklaring är påskrivna och vi för en dialog. Inom fem år finns det förhoppningsvis en separat cykelväg utmed väg 600 mellan Älmhult och Diö.Angående grusvägen du pratar om så är den en enskild väg där kommunen inte är väghållare. Om jag minns rätt är den inte särskilt bred så det känns säkert otryggt att cykla där när det kommer bilar och tung trafik. Jag skulle inte kalla den för cykelväg. På landsbygden har kommunen i dagsläget få cykelvägar utan cykling sker i så kallad blandtrafik. Det finns inga planer på att göra någon åtgärd i dagsläget.
  Med vänlig hälsning Elinor Johansson, Utredningsingenjör
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Renovering av stol vid södra infarten


  Hej!När är renoveringen av stolen vid södra infarten planerad? Den ser verkligen bedrövlig ut och är ingen bra reklam för Älmhult som ska vara ?Home of the home?!Hoppas ni tar tag i detta snarast.Stolen har varit uppe som ett informationsärende i Kultur- och fritidsnämnden senast 2020-10-22, då jag även redovisade ett kostnadsförslag för att åtgärda Stolen. Stolen har inte varit uppe som ett beslutsärende i nämnden.Det finns alltså idag inget beslut om att åtgärda Stolen.Min förhoppning är att ärendet diskuteras och hanteras politiskt i höst. Konstverket är , precis som du påpekar, i nuvarande skick ingen bra reklam för Älmhults kommun, Home of the Home.Med vänlig hälsning Helen Carlsson, kulturstrateg
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Belysning vid utegymmet i Haganäs.


  På utegymmet i Haganäs finns 2 st belysningsarmaturer och det finns belysning på motionsspåret som ligger en bra bit därifrån men det saknas belyst spår/stig från motionsspåret till utegymmet. Vad är tanken med detta? En mörk höstkväll kan du inte ta dig på ett säkert och belyst sätt upp till kullen med gymmet. Mer belysning gör platsen dessutom säkrare och mindre intressant för andra aktiviteter än friskvård.Tack för din synpunkt! Det finns inga planer just nu på att sätta upp mer belysning men vi har skickar ditt förslag vidare till kultur- och fritidsavdelningen som ska ta det i beaktning.Med vänlig hälsning Servicecenter
  Status: Under handläggning
  Läs mer
 • Måla om bro


  Hej!Om ni har ungdomar som ska sommarjobba utomhus så är ett tips att låta dem måla och renovera de röda broarna vid dammarna vid gamla E.ON. De var så fina förr men är nu väldigt risiga! Behöver lite ny röd färg samt byte av brädor.Hoppas ni kan ordna detta!HejsanBron ligger mycket riktigt inom kommunens förvaltning.Vi har under några år sett att det är tid för renovering, renoveringen kommer med största sannolikhet att bli av under 2021. Vi kommer eventuellt ha en form av renovering där gymnasieelever är inblandade, då det finns ett byggprogram.Med vänlig hälsningFredrik Danielsson, produktionschef Tekniska förvaltningen
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Vattenskoter


  Utse ett område i sjön Möckeln där det är tillåtet att köra vattenskoter och begränsa/förbjud det i anslutning till camping, badplats och naturreservat.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Norra Ringvägen


  Hej!Skulle ni inte kunna göra Norra ringvägen i paradiset till en huvudled.Det är ju inte många som kan högerreglen.Så när man ska ut från Krusbärsvägen eller Aromavägen gäller det att kolla till vänster. De kör väldigt fort uppifrån "skolbygget".Mvh Robert
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Upphandling av skolskjuts


  Var har synpunkterna på den "fina" upphandlingen av skolskjutsen tagit vägen? Ser inget varken under behandling eller avslutat. Mörkning? Cencur? Vad vet jag? Flexbuss fortfarande ett katastrofföretag!Ta tillbaka förra entreprenören.
  Status: Avslutad
  Läs mer
 • Torget vid Målarevägen


  I?Torget? som man har gjort uppe vid Målarevägen har blivit jättefin!Bara en liten önskan/undring:Föreslår att man skulle kunna sätta in ex en gunga, rutchkana eller dylikt för de allra minsta barnen. För tillfället känns det som att de redskap som är där är för lite äldre åldersgrupp. I området finns ganska mycket småbarn som hade haft stor nytta av redskap för deras nivå..Tack! 
  Status: Avslutad
  Läs merTill toppen