Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Protokoll 2021

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Gemensamma Nämnden för Familjerätt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll Gemensamma nämnden för familjerätt 2021-01-18.pdföppnas i nytt fönster 128 kB
PDF Protokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2021-02-1.pdföppnas i nytt fönster 131.8 kB

Gemensamma Överförmyndarnämmden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunfullmäktige 2021-02-22.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunrevisionens protokoll 2021-01-13.pdföppnas i nytt fönster 142 kB
PDF Kommunrevisionens protokoll 2021-02-10.pdföppnas i nytt fönster 807.4 kB

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-12.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2021-02-02.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-22.pdföppnas i nytt fönster 420.2 kB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19.pdföppnas i nytt fönster 792.9 kB

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Kommunstyrelsens personalutskott 2021-01-21.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2021-01-25.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Socialnämndens sammanträde 2021-01-27.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB

Socialnämndens utskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Socialnämndens utskott 2021-01-13.pdföppnas i nytt fönster 121.6 kB
PDF Socialnämndens utskott 2021-01-27.pdföppnas i nytt fönster 87.2 kB
PDF Socialnämndens utskott 2021-02-10.pdföppnas i nytt fönster 135.3 kB
PDF Socialnämndens utskott 2021-02-24.pdföppnas i nytt fönster 268.1 kB

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll tekniska nämnden 2021-01-19.pdföppnas i nytt fönster 938.6 kB
PDF Protokoll tekniska nämnden 2021-02-16.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll UN 2021-01-27, webbtillgängligt.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.