Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Till dig som anhörig

Kostenheten har i uppdrag att servera måltider, vid samtliga kommunens kök enligt målen nedan. Måltiderna till de äldre och inom omsorgen ska vara anpassade så att det rekommenderade energi och näringsintaget efterlevs och att måltiderna blir jämt fördelat över dagen.

Matsedlar ska innehålla dagens samtliga måltider och vara innehålls- och näringsdeklarerade.

Kosten skall planeras så att de primära näringsbehoven tillfredställs.
Dvs tillgodoser individens fysiologiska behov för tillväxt och funktion.
Samt ge förutsättningar för god hälsa och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar.

Detta innebär att:

 • Samtliga måltider / råvaror levereras näringsberäknade och vid behov konsistensanpassade.
 • Olika koster kan förekomma.
 • Dagens närings och energi behov tillfredsställs.
 • Matsedeln är säsongsanpassad med ökad andel frukt och grönsaker.
 • Ekologiskt producerade varor kommer att användas i större utsträckning.

Mål för Kostenheten i Älmhults kommun

Kostenhetens verksamhetsidé syftar till att till samtliga Älmhults kommuns invånare inom

 • äldreomsorg, hälso och sjukvård , handikappomsorg
 • utbildning
 • barnomsorg
 • personalen inom kommunen

Erbjuds

 • prisvärd måltid.
 • god och vällagad måltid med hög kvalité
 • måltid serverad med god service i trivsam och ombonad miljö

Vår Service

 • Matgästen är viktig för oss.
 • Matgästen är huvudpersonen.
 • Matgästen är inte beroende av oss utan vi av matgästen.
 • Matgästen ska uppleva att den kan påverka matsedel och miljön de äter i.

Nationella mål inom äldre-, hälsa och sjukvård och handikappomsorg

Maten ska vara anpassad så att det rekommenderade energi- och näringsintaget efterlevs och att maten blir jämnt fördelat över dagen för att må bra. Detta enligt Mat och Näring för sjuka inom vård och omsorg, Socialstyrelsen.

Expertgruppen för samordning av sjukhuskoster (ESS-gruppen) utsedd av Livsmedelsverket har det formella ansvaret för rekommendationerna.
Öka intresset för en allsidig kost med mycket frukt och grönt. Tallriksmodellen används som en bra grund.

Till toppen