Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har nästan 200 medarbetare som tillsammans ansvarar för att viktiga delar av den kommunala servicen fungerar. Varje dag, året runt.

God planering, framsynthet och miljömedvetenhet är starka ledstjärnor i vår ambition att göra Älmhults kommun attraktiv för såväl kommunens invånare som näringslivet och våra besökare. Vårt arbete styrs av den tekniska nämnden.

Välutbildade, engagerade medarbetare ser till att allt fungerar på bästa sätt och att verksamheten bedrivs såväl ekonomiskt effektivt som miljömässigt riktigt.

Tekniska förvaltningen omsätter cirka 300 miljoner kronor per år. Merparten finansieras via hyresintäkter från kommunala fastigheter samt avgifter för vatten/avlopp. Endast en mindre del, 66 miljoner, finansieras med skattemedel. Det motsvarar cirka åtta procent av kommunens samlade skatteintäkter.

Vår förvaltning omfattas av teknisk chef med stab för samordnad administration samt räddningstjänst, fastighets-, produktions-, kost- och va-avdelningar samt en projekt- och planeringsfunktion.

Till toppen