Hoppa direkt till innehållet

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gator, vägar och parker, vatten och avlopp, räddningstjänst, kostverksamhet samt förvaltning av kommunens fastigheter.

Ledamöter 2019-2022

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2019-2022: