Kultur- och fritidsnämnden sammanträder

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 13 augusti 2020 klockan 14:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas.

Stående punkter

Val av justerare


Fastställande av dagordning


Strategisk information och frågor


Beslutsärenden

Budget 2021


Övriga ärenden

Övrigt


Meddelanden

 
Kallelse
Publicerad: