Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Handlingar kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser med bilagor för 2021.

Handlingar för 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse komunfullmäktige 2021-02-22.pdf Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster. 8.6 MB 2021-02-15 15.28
Kommunfullmäktige 2021-02-22 - Brådskande ärende - Tekniska nämndens äskande om medel för tillbygnation av Diö skola.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2021-02-18 15.46
Kommunfullmäktige 2021-02-22 - Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande Marie Rosenquist .pdf Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster. 111.5 kB 2021-02-18 15.47
Kommunfullmäktige 2021-02-22 - Svar på interpellation från Tomas Harrysson (C).pdf Pdf, 126.6 kB, öppnas i nytt fönster. 126.6 kB 2021-02-22 09.47
Kommunfullmäktige 2021-02-22 - Kommunstyrelsen § 41 2021 - Tekniska nämndens äskande om medel för tillbyggnation av Diö skola.pdf Pdf, 77.1 kB, öppnas i nytt fönster. 77.1 kB 2021-02-22 16.10
Kommunfullmäktige kallelse med handlingar 2021-03-29.pdf Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. 8.7 MB 2021-03-22 12.43
Kommunfullmäktiges kallelse med handlingar 2021-03-29 EXTRAHANDLING- Svar på interpellation från Eva Ballovarre (S) om arbetsmiljö och friskvård.pdf Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster. 112.4 kB 2021-03-29 10.22
Kommunfullmäktiges kallelse med handlingar 2021-03-29 EXTRAHANDLINGAR - Motion om ökad attraktivitet med Älmhults sjöstad - Michael Öberg MP .pdf Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster. 127.5 kB 2021-03-29 10.23
Kallelse kommunfullmäktige med handlingar 2021-04-26.pdf Pdf, 35 MB, öppnas i nytt fönster. 35 MB 2021-04-19 11.05
Kallelse kommunfullmäktige 2021-05-31 med handlingar.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2021-05-24 11.15
Kommunfullmäktiges kallelse 2021-05-31 - EXTRA Nyinkomna motioner .pdf Pdf, 228.6 kB, öppnas i nytt fönster. 228.6 kB 2021-05-28 15.08
Kommunfullmäktiges kallelse 2021-05-31 - EXTRA interpellationssvar om ferieerbete.pdf Pdf, 49.7 kB, öppnas i nytt fönster. 49.7 kB 2021-05-31 10.48
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-06-21.pdf Pdf, 24.3 MB, öppnas i nytt fönster. 24.3 MB 2021-06-14 15.32
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-09-27.pdf Pdf, 14.6 MB, öppnas i nytt fönster. 14.6 MB 2021-09-20 11.42
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-09-27 - Svar på interpellation om kyld mat.pdf Pdf, 91.7 kB, öppnas i nytt fönster. 91.7 kB 2021-09-27 12.06
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-09-27 - Svar på interpellation angående uppföljning av upphandlade avtal.pdf Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster. 96 kB 2021-09-27 12.06
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-10-25.pdf Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. 6.5 MB 2021-10-18 17.32
Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2021-10-25 - Interpellation om hållbar och strategisk upphandling.pdf Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. 114 kB 2021-10-22 09.11

Handlingar från tidigare år

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016
2017
2018
2019
2020
Till toppen