Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Älmhult arbetar med såväl operativt räddningsarbete som förebyggande verksamhet.

Antalet akuta utryckningar har successivt ökat till i genomsnitt 320 per år. Cirka 30 procent gäller automatlarm och cirka 15 procent gäller trafikolyckor. Övriga insatser handlar främst om bränder i hus och mark samt olyckor inom industrin och byggsektorn.

Några gånger per år rycker vi ut för att länspumpa vattenfyllda källare eller undsätta kantrade kanotister. Någon enstaka gång hämtar vi en katt i toppen av ett träd. Den förebyggande verksamheten handlar bland annat om brandsyner och inspektioner samt, inte minst, utbildningsverksamhet.

Räddningstjänsten utbildar varje år drygt 2 500 personer, främst inom näringsliv och kommunala förvaltningar, i bland annat brandkunskap, släckning och självskydd. En stor del gäller "Lagen om skydd mot olyckor" som bestämmer att samtliga juridiska personer ska upprätta en plan för brandskydd i den egna fastigheten.