Bondens årsklocka

Årstidernas klocka kan ställas efter arbetets gång hos en bonde som arbetar i harmoni med naturen. Vintern är skogsarbete. På våren huggs veden. I maj är det såningstid. I juni skördas hö. På sensommaren och hösten skördas åkern beroende på produkten. Sedan kommer hösten då allt skall tas till vara och vinterförvaras. Sommarens skörd skall ge överlevnad genom den mörka årstiden. När allt livsavgörande är avklarat startar underhållsarbetet. Samma klocka gäller inne i huset där köket tar hand om produktionen från utearbetet.

Bondens år är en av naturen formad logistik. Felskött så kan inte svälten hållas från dörren. Naturens urval har gjort att endast de bästa överlevt.

Även stengärdesgården måste inrymmas i denna naturkunskaps logistik. Det finns ingen slump, bara överlevarens livsviktiga logik.

© Bo Bergsjö