Krut och hantverk

När man tillverkar krut är huvudingredienserna kol, salpeter och svavel. De två första ingredienserna fanns i riklig mängd i vårt område. Att kolet kom fram vid kolningen är enkelt att förstå, men var hittade man salpetern? Förklaringen är det stora antalet djur, som hölls för att bland annat få gödsel till åkrarna. Genom djurens urin kan salpeter tillverkas. Att vara salpeterkokare var ett vanligt yrke i våra trakter. Det gällde att utvinna salpetern från urinrikt material som fanns i stalljord och liknande.

Från krut är det inte långt till vapen. I området fanns flera järnbruk och gränstrakterna var inte de fredligaste. Före 1718 var dessutom riket Sverige i krig runt hela Östersjön, så behovet av både vapen och krut var grunden för omfattande handel och sysselsättning. För den småländske bonden, som behövde extrasysselsättning vid sidan om sina magra åkrar, var detta en möjlighet. Detta behov av extrainkomster utvecklade hantverkskunnandet både i järn och trä. Och den som gjorde något måste få inkomster. Därför utvecklades handeln.

© Bo Bergsjö