Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vena ny stadsdel

Vena ligger i tätortens västra kant. Området är kuperat och när det byggs på höjden ger en fin utsikt över Möckeln. Tanken med området är att skapa ett blandat bostadsbestånd med närhet till service, handel, skola och rekreation. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kommer att vara en viktig del av att ta sig till och inom området. 

Illustration över Vena

Illustration över Vena

Vad?

Området är idag orörd, kuperad skogsmark, som kommer att omvandlas till en varierad stadsdel. Här planeras för bostäder, handel, skolor, förskolor och Älmhults nya idrottsplats.

För att skapa prisvärda bostäder planeras en tät bebyggelse med flerbostadshus, radhus och villor. För att balansera denna täta bebyggelse kommer en hel del grönyta mellan kullarna att behållas. Vena mosse kommer att utvecklas för rekreation.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler attraktiva bostäder.

När?

Utbyggnaden av Vena etapp 1 planeras att pågå 2021–2025
Utbyggnaden av Vena del 2 planeras att pågå 2025–2035
Utbyggnaden av Vena del 3 planeras att pågå 2035–2050

Flera detaljplaner kommer att tas fram inom den nya stadsdelen.

Pågående detaljplan Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antagen Detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (Norra ringvägens förlängning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen