Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gunnar Gröpe

Illustration Gunnar Gröpe gatunivå.

En ny detaljplan är framtagen för fastigheterna Gunnar Gröpe 1, 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan. Den nya detaljplanen ger möjlighet att bygga fler bostäder i centrum!

Vad?

På tomterna kan upp till 75 bostäder i tre våningar samt inredd vind byggas vilket bidrar till en viktig förtätning i centrum. Planen gör det också möjligt att bygga lokaler för affärer, service och hotell. Kvarteret följer rutnätsstadens uttryck.

Varför?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum.

När?

Nu är rivningsarbetet klart och vi har gjort tillfällig parkering med uppmärkta parkeringsplatser. Det är dygnsparkering som gäller.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Läs mer om dedaljplanen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationer över Gunnar Gröpe1, 2 och 4.
Till toppen