Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Furulund

Furulund tillhör Älmhults östligaste bostadsområde. Här planeras fortsatt utbyggnad av bostäder i form av flerbostads-, grupp- och villabebyggelse.

Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo. Området för verksamheter kommer att ligga trafikstrategiskt vid den norra utfarten vid Danska vägen med skyltläge mot väg 23.

Plan över Furulund

Illustration över Furulund

Älmhults kommun bjuder in till byggherresamverkan för att tillsammans utforma det slutliga förslaget för den del som planeras för bostadsbebyggelse.

Markanvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad?

Kommunen planerar för drygt 600 bostäder och förskola nordväst om Hagabo och norr om Älmhults handelsplats.

Längs med väg 23 och Danska vägen blir möjlighet för kontor och verksamheter med utmärkt skyltläge och kommunikation.

Området kommer att få ett antal vattendammar som skapar grönskande zoner och möjlighet till rekreation till de boende. Inne i bostadsområdet planeras att grönskan ska smyga sig in mellan bebyggelsen.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver tomter för såväl bostäder som verksamheter och handel. Det är ett resurseffektivt sätt att planera ny bebyggelse då service, handel och skolor finns i närheten. 

När?

Planarbetetet pågår och antagandet kan ske under 2021. Området börjar byggas ut 2021/2022.

Till toppen