Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Planprogram för södra stationsområdet

Ett förslag till planprogram för södra stationsområdet i Älmhult har varit ute på samråd från 1 juni till 13 augusti 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

VY 1

Centrum är kärnan i Älmhults centralort. Med många arbetsplatser och kommunikationsnoden i absolut närhet är området en av de mest intressanta för såväl bostäder som affärslokaler och kontor.

Varför planprogram?

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att omvandla området till ett tätt, funktionsblandat och varierat stadskvarter samt se över lösningen för busshållplatsen för regionala bussar.

Syftet med planprogrammet är också att i ett tidigt skede samråda med andra som kan vara berörda. Detta underlättar detaljplanarbetet när alla aktuella förutsättningar och önskemål blir kända.

Planen ska möjliggöra användningar bostäder, centrum, kontor och tillfällig vistelse. Vid det kommande detaljplanearbetet kan planområdesgränsen ändras.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i anslutning till järnvägsstationen i Älmhult och avgränsas i väster av södra stambanan, i norr av Södra Torggatan och ”Stinsahuset” i öster av Knutsgatan och i söder av den viadukt som utgör riksväg 120 mot Traryd.

Betydande miljöpåverkan MKB

Planprogrammet kommer att leda till en detaljplan och i den kommer miljöfrågan utredas mer detaljerat. Miljö- och byggnämnden gör den preliminära bedömningen att kommande detaljplanens genomförande inte antas medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 11§ miljöbalken.

Till planhandlingarna hör:

Planprogram för södra stationsområdet Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.4 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 1 juni - 13 augusti 2018. Senast den 13 augusti 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Arpine Minasyan, på telefon 0476-551 54 eller e-post arpine.minasyan@almhult.se.

Utformningsalternativ 1

Utformningsalternativ 1

Utformningsalternativ 2

Utformningsalternativ 2

Till toppen