Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stenbrohults kyrkby

antagandehandling

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 21 tomter för friliggande bostadshus samt att utöka byggrättan för befintliga fastigheter som vetter mot det nya området.

Planområdet ligger 300 m från Möckelns östra strand och gränsar till befintlig bebyggelse i Sten­brohults kyrkby och Stenbrohults kyrka, 8 km norr om Älmhult. Väg 600 gränsar till plan­området i sydöst och i norr gränsar plan­området till skogsmark. Planområdet omfattar cirka 10 ha, 100 000 m2. Planområdet utgörs av fastigheten Stenbrohult 2:18 vilken ägs av Älmhults kommun men som man avser att sälja till exploatören.

Detaljplan PDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 6.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 13.8 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 7.7 kB)