Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D186 Kvarnen 10

Detaljplanen för Kvarnen 10 antogs den 21 augusti 2017 och vann laga kraft den 22 september 2017

Illustration av Kvarnen 10

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden så att den går att bebygga med tre våningar (idag två våningar). Utöver det görs vissa mindre justeringar. Däremot kvarstår huvudändamålet bostäder i detaljplan. Älmhults kommun har en stor befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är likaledes stort. För att kunna nyttja den aktuella tomten på ett mer effektivt sätt görs en planändring.

Här kan du hämta planhandlingarna:


Orienteringskarta.