Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D 185 Sånnaböke 1:74

Detaljplanen för Sånnaböke 1:74 antogs den 7 juli 2017 och vann laga kraft den 29 juli 2017.

Planen gör det möjligt att stycka av en bostadstomt från fastigheten Sånnaböke 1:74 och bebygga denna med ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader.

Planhandlingar:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan telefon 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se.


Planområde

Planområde