Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D177 kvarteret Täppan i Haganäs bostadsområde

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra 100 förskoleplatser och 800 skolplatser genom att öka byggrätten till 8 000 kvadratmeter byggnadsarea och tillåta en så kallad teknikvåning. Planområdet ligger i Haganäs bostadsområde.

I tidigare detaljplan för området anges att en grundskola med uppemot 800 elever ska kunna byggas. Vid projektering av en skola har det uppdagats att den tidigare tillåtna bruttoarean på 4 000 kvadratmeter inte skulle räcka till. Antalet elever blir alltså liknande som i tidigare detaljplan, men byggrätten och skoltomtens utbredning ökas.

Planhandlingar

Se plankartaPDF (pdf, 861.9 kB)
Läs mer i planbeskrivningenPDF (pdf, 515.5 kB)
Läs mer i Bullerutredning Hagabo skola 2015-08-12, RamböllPDF (pdf, 1.4 MB)

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på miljö- och byggförvaltningen)