Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D170 Hopparen 4

Antagandehandling

Fastigheten Hopparen 4 är planlagd för bostadsändamål, fristående hus i två våningar. I byggnaderna idag bedrivs kontorsverksamhet, som haft tidsbegränsat bygglov. Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till kontor och bostäder.