Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D159 Blåsippan 6 med flera

Syftet med detaljplanen är att öka den tillåtna byggnadshöjden för fastigheten Blåsippan 6 från till och öka exploateringsgraden från 25 procent till 50 procent samt att ändra ett område mitt emot Gulsippan, på andra sidan Bäckgatan, från handel till parkering.