Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D145 Åsen 1

Bostadsrättsföreningen Åsen har önskemål om att den del av fastigheten Älmhult 20:1 som ligger omedelbart norr om fastigheten Åsen 1 vid Sommarvägen ändras från grönområde och bollplan till tomtmark avsedd för gemensam parkering för fastigheten Åsen 1. Avsikten är också att införa en byggrätt på en del av den tillkommande tomtmarken som medger uppförande av carportar och gemensam byggnad för hantering av avfall och återvinningsmaterial.