Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

D130 Paradiset

Planområdet ligger i den nordvästra delen av samhället, med närhet till både naturen och sjön Möckeln samt Älmhults centrum. Det begränsas i söder av befintliga bostäder i Norregård i öster av Ljungbyvägen, samt i norr och väster av skogsområden. Själva planområdet är idag huvudsakligen skogsbevuxet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra färdigställande av ett större bostadsområde i en attraktiv miljö i anslutning till befintlig bebyggelse. Tanken är att detaljplanen ska tillgodose kommunens planberedskap och att huvuddelen av Älmhults bostadsbehov ska fyllas med ett större bostadsområde.

Planområdet ska byggas ut i två etapper, med start i söder. Antalet våningar begränsas huvudsakligen till två med tillåten vindsinredning. Högre bebyggelse medges dock i den inre västra delen av området, där våningsantalet begränsas till fem.

Byggnadernas utformning tillåts vara relativt fri, dock ska hänsyn tas till de kulturhistoriskt intressanta omgivningarna vid utformningarna av byggnaderna närmast Ljungbyvägen. Alla bostäder ska ha direktkontakt med grönytor.