Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samhällsplanering

Den fysiska planeringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter och det är kommunen som har ansvar för den fysiska planeringen.

I planeringen ingår att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Kommunens planarbete styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Kommunens fysiska planering sker på flera nivåer. Visioner och riktlinjer anges i översiktsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och andra strategiska planer, medan detaljplaner styr hur man får bygga och för vilka ändamålöppnas i nytt fönster.

Till toppen