Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kostnadsexempel

Nedan följer ett kostnadsexempel för nybyggnation av enfamiljshus (priser från och med 2018-01-01).

Vid byggnation av enfamiljshus (villor) tillkommer följande avgifter utöver huspriset.

Tomtpris per kvadratmeter

Älmhults tätort

Västra Bökhult

450 kronor

De mindre tätorterna

befintliga byggklara tomter

5 000 kronor eller 1 (en) krona/tomt

nya tomter

 80 kronor


VA-anläggningsavgifter

Grundavgift

51 715 kronor + moms

Tomtyteavgift

35 kronor/m² + moms

Lägenhetsavgift

19 233 kronor + moms

Moms

26 487 kronor


Bygglovskostnader

Bygglov inklusive utsättning och nybyggnadskarta

30 212 kronor

Planavgift

10 920 kronor


Anslutningsavgift E.ON

Anslutningsavgift Telia

Exempel (enligt ovan angivna avgifter):
Priserna är beräknade på en villa med friliggande garage om en sammanlagd yta om max 299 m² i Västra Bökhult i Älmhult, med en grovplanerad tomt på 1 000 m².

Räkneexempel

Räkneexempel

1

450 kronor x 1 000 m² = 450 000 kronor

2

132 435 kronor inklusive moms

3.

41 132 kronor inklusive planavgift

4.

för prisuppgift tag kontakt med E.ON

5.

för prisuppgift tag kontakt med Telia

Summa: 623 113 kronor + anslutningsavgift Telia och E.ON