Avlopp

Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp. När vi använt vattnet måste det renas innan vi kan släppa ut det i sjöar och vattendrag igen.

Det smutsiga avloppsvattnet innehåller nämligen näringsämnen som kväve och fosfor, vilka orsakar övergödning med exempelvis onaturlig hög tillväxt av alger, så kallad algblomning, som följd. Orenat vatten använder även syre för att bryta ner smutsen. Det innebär problem för fiskar och djur som lever i vattnet eftersom de behöver syret för att andas.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Ju renare vatten som vi släpper ut hemma i avloppet, desto renare håller vi vår natur. Ett enkelt sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.