D154 Olivia 11 m fl

D154 Olivia 11 m fl


Planens syfte är att den nya ägaren till fastigheten Olivia 11 vill bygga bostäder, handelslokaler och en underjordisk parkering på den centralt liggande ytan där det idag finns parkering och en nedlagd bensinstation.

Kommunfullmäktige antog planen 2010-08-30 § 105 och beslutet vann laga kraft 2010-10-01.

Plankarta med perspektivskissPDF (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivning mmPDF (pdf, 216.8 kB)