Avfall och återvinning

Älmhults kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring all avfallshantering såsom sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

SSAM tar hand om avfallet

Från och med 1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Älmhults kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Lämna synpunkter på ny gemensam avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall”

Ett förslag på ny gemensam avfallsplan ”På väg mot ett Småland utan avfall” för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö, Älmhults och Markaryds kommuner är nu ute på samråd och utställning, tillsammans med miljökonsekvensbedömning för planen. Planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera avfallsfrågor.

Ta del av förslag på avfallsplanen härlänk till annan webbplats

Förslaget finns även utskrivet att läsa i kommunhusets reception.

Från den 5 februari till den 13 mars kan du lämna synpunkter på förslaget till anders.lundgren@ssam.se. Efter utställningstiden värderas inkomna synpunkter vid bearbetning av avfallsplanen inför beslut i respektive kommuns fullmäktige.

Om du har frågor om din avfallshantering

Vänd dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller e-post info@ssam.se.

Vänd dig till SSAM om frågor om avfallshantering.länk till annan webbplats

Avgifter för sophämtning länk till SSAM länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fullständiga renhållningstaxor samt hämtningsavgifter hittar du här, länk till SSAM.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakturor

Läs mer om fakturering på ssam.se/faktureringlänk till annan webbplats. Vill du läsa mer om din taxa? Besök ssam.se/taxorochavgifterlänk till annan webbplats. Vid frågor om fakturan kan du också kontakta SSAMs kundtjänst på e-post info@ssam.se eller telefon 0470-59 95 00.

Fakturor för avfall från 2019:

  • Nytt bankgiro för sophämtning och slamtömning - kontrollera alltid att du använder bankgironummer 5306-8425 vid betalning.
  • Du som har autogiro behöver göra ett nytt medgivande för avfallsfakturor. Sök via din internetbank och välj Södra Smålands avfall och miljö AB.
  • Du som har e-faktura behöver göra en ny anmälan för avfallsfakturor. Sök via din internetbank och välj Södra Smålands avfall och miljö.
  • Du som har använder Swefaktura eller e-postfaktura till ditt företag behöver inte göra en ny anmälan för avfallsfakturor.

Från och med 1 januari 2019 gäller även ny taxa, läs mer på SSAM.se här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om fakturor för 2018?

Har du frågor gällande faktutor för 2018 kontakta kommunens växel på telefon 0476-550 00.