Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vatten- och avloppstaxa

För att täcka nödvändiga kostnader för det kommunala vatten- och avloppssystemet ska fastighetsägare inom anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt vatten och avloppstaxan.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgift betalar du första gången du ansluter din fastighet till kommunala vatten- och/eller avloppssystemet. Det kan dessutom tillkomma en avgift om du bygger om, gör en tillbyggnad eller utökar fastighetens areal.

Brukningsavgiften är en årlig avgift baserad på vattenmätarens storlek, tomtytan (fastighetens areal) och din vattenförbrukning.

Vid förändringar

Vid nybyggnation kontakta VA-utredaren. Vid flytt kontakta administratören. Se kontaktuppgifter under Kontakt.

Utdrag av vatten- och avloppstaxa

Här kan du läsa om Vatten- och avloppstaxan i sin helhetPDF (pdf, 136.9 kB)

(gäller från och med 2019-01-01)

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter, inkl. moms 25%.

Taxa

Fast avgift per år

Förbruknings-
avgift

Vatten och avloppmätarstorlek 2,5 m³/tim

3 585,00

30,19

mätarstorlek 2x2,5 m³/tim, per styck

11 792,00

30,19

mätarstorlek 6 m³/tim, per styck

31 440,00

30,19

mätarstorlek 10 m³/tim, per styck

47 896,00

30,19

mätarstorlek 15 m³/tim, per styck

71 475,00

30,19

mätarstorlek > 15 m³/tim, per styck

103 565,00

30,19
Enbart vattenmätarstorlek 2,5 m³/tim

1 613,00

12,08
Enbart avloppmätarstorlek 2,5 m³/tim

1 972,00

18,11
DagvattenDagvatten för tomt upp till 1 200 m²

1 019,00


Därutöver per påbörjade 300 m²

126,00

Extra spill-/dagvattenservisledning

829,00


Lagstadgad moms ingår med för närvarande 25 procent.

Debitering av brukningsavgifter

Den beräknade vattenförbrukningen som finns angiven på fakturan är beräknad med hjälp av föregående års förbrukning. Är du nyinflyttad har den beräknade vattenförbrukningen baserats på uppskattad normalförbrukning.

För att den årliga vattenförbrukningen ska bli rätt är det viktigt att du läser av och rapporterar in mätarställningen minst en gång per år.

Ha som rutin att även kontrollera vattenmätarens mätarställning när du får din faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar och andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften baseras på hur många anslutningar (serviser) du vill ha till din fastighet, din tomtyta (fastighetens areal) och antalet lägenheter (bostadsenheter) eller byggnadernas bruttoarea. Se Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla.

Om du gör en om- eller tillbyggnad, uppför ytterligare byggnad eller utökar tomtytan (fastighetens areal) kan det tillkomma ytterligare avgift. Ett exempel är vid tillbyggnad av ett fristående Attefallshus med WC, dusch och kök eller kokvrå, eftersom detta räknas som en ytterligare bostadsenhet. Detta oavsett om ny anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät behövs eller inte.

Ett annat exempel på när det kan tillkomma anläggningsavgift är vid om- eller tillbyggnad av ytterligare lägenheter i flerbostadshus, eller vid tillbyggnad av kontor, handels- eller andra lokaler och som leder till utökad bruttoarea.

Kontakta VA-avdelningen för mer information om du har planer på att bygga nytt eller bygga till.

Exempel på anläggningsavgift för en normalvilla

Här är ett exempel på anslutningsavgift för en normalvilla med en tomtyta
på 1 000 m². Anläggningsavgift gäller för tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften visas inklusive moms 25%.

Servisavgift

1 st


64 644 kronor

Tomtyteavgift

1000 m²

43,75 kr/m²

43 750 kronor

Lägenhetsavgift

1 st


24 041 kronor

Total VA-anläggningsavgift132 435 kronor


Avgift för byggvatten (vatten under byggtiden) tillkommer med 988 kr.

Till toppen