Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om Kulturskolan

I den tid vi lever i är Kulturskolan viktigare än någonsin. Alla behöver en plats där man kan kreativt skapa, leka sig till kunskap, utvecklas, utrycka sig och upptäcka något nytt. Kulturskolan ska också vara en plats för nya möten.

När du lämnar Kulturskolan vill vi att du ska ha med dig något positivt som du på olika sätt kan ha användning för i livet. Kanske en hobby för livet, eller kunna gå vidare till högre studier. På vår Kulturskola älskar vi olikheter och anpassar undervisningen efter dina förutsättningar så långt det är möjligt.

Kulturskolan i Älmhult är en del av kommunens verksamhet och kommunen ser mycket positivt till att ge barn och ungdomar meningsfulla kultur- och fritidsverksamheter.

Bra att veta

  • I undervisningen ingår minst 22 undervisningstillfällen per läsår. Här ingår framträdanden och uppspel.
  • Du kan hyra följande instrument: fiol, cello, trumpet, trombon, horn, tvärflöjt, klarinett och saxofon.
  • Lektionstiderna är 20 minuter per vecka, under eller efter skoltid. Efter skoltid sker undervisningen i Kulturskolans lokaler eller i lokaler anpassade för verksamheten. Grupplektionernas tid kan variera.

Projekt

Vi på kulturskolan vill finnas tillgängliga för alla barn i kommunen inte bara de som söker sig aktivt till oss och våra kurser. Därför arbetar vi parallellt med vår ämneskursverksamehet i olika projekt.

  • Vi har drama/musik för alla elever på grundsärskola och gymnasiesärskola varje vecka vilket bukar resultera i några mindra teaterpjäser/uppspel varje år.
  • Vi driver projektet "rytmik i förskolan" där vi kommer ut till samtliga förskolor i kommunen för att ha rytmik med barnen och inspirera förskolepersonal att använda rytmik i sitt dagliga arbete och som kommunikationssätt med barnen.
  • Varje år släpper vi ett album på Spotify som heter "Älmhult makes music". Där hittar ni låtar som barn och ungdomar från Älmhults kommun har komponerat själva och som sedan är inspelade på Kulturskolan i Älmhult. Samarbeten har bland annat skett med Thoren framtid och Gemöskolan.
  • Vi genomför också varje år någon form av större barnmusikalprojekt där vi ofta samarbetar med olika grundskolor i Älmhults kommun.

Anmälan Hösten 2021

Onsdagen den 16 juni kl 12.00 släpps höstens kurser! Klicka här för att boka din kurs Länk till annan webbplats.

Till toppen