Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunala gator

Inom områden med detaljplan ska kommunen vara huvudansvarig för allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Kommunen har cirka 10 mil gator inom tätorterna, varav de flesta är belagda.

De planer som reglerar att kommunen ska vara väghållare kallas "Detaljplan med kommunalt huvudmannaskap" vilket motsvarar "Stadsplan" i den äldre lagstiftningen (Byggnadslagen, 1947:385).

Kommunens gator inom tätorterna redovisas på kartor under respektive flik för orterna. Här anges även vilka delar som Trafikverket ansvarar för.

Orter i kommunen

 

ÄlmhultPDF (pdf, 2.7 MB) (pdf, 53.5 MB)HäradsbäckPDF (pdf, 8.6 MB) (pdf, 8.6 MB)
DiöPDF (pdf, 15.4 MB) (pdf, 15.4 MB)DelaryPDF (pdf, 9.3 MB) (pdf, 9.3 MB)
LiatorpPDF (pdf, 15.1 MB) (pdf, 15.1 MB)GöterydPDF (pdf, 7.9 MB) (pdf, 7.9 MB)
EnerydaPDF (pdf, 14.2 MB) (pdf, 14.2 MB)HallarydPDF (pdf, 10.7 MB) (pdf, 10.7 MB)
VirestadPDF (pdf, 6 MB) (pdf, 6 MB)PjätterydPDF (pdf, 7.2 MB) (pdf, 7.2 MB)

Kommunen har upprättat en prioriteringslista avseende huvudgator vid snöröjning och halkbekämpning för tätorten Älmhult. Under fliken ÄlmhultPDF (pdf, 268.7 kB) redovisas prioriteringsordningen.

Upplever du något på de kommunala gatorna som du anser bör förändras kan du mejla dina synpunkter till Tekniska förvaltningen, eller skicka oss ett brev där du klargör vad som bör förändras samt eventuellt förslag till åtgärd.