Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Snöröjning och halkbekämpning

Älmhults kommun ansvarar för en stor del av de gång- och cykelvägar du använder dagligen. Vi ser bland annat till att de är fria från snö och halka på vintern.

Snöröjning av gångbanor sker enligt denna karta. Pdf, 272.5 kB. (Pdf, 272.5 kB) Snöröjningen inkluderar även halkbekämpning.

När snön faller är vår målsättning att ha gjort insatser på de större vägarna, gång- och cykelvägsstråken före morgontrafiken. Detta innebär att de större trafiklederna, gång- och cykelvägar plogas först, därefter villagator och parkeringsplatser.

Startkriterier

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst
4 cm. För gator och vägar gäller 5-7 cm beroende på vind och snökonsistens. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

Hjälp oss att underlätta snöröjningen

  • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns
  • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
  • Lämna företräde till våra arbetsfordon i snöröjningen

Snölastning

Snön i centrum lastas och körs iväg när framkomligheten är nersatt.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka. Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult.

Till toppen