Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cyklistvelometern

Säg vad du tycker om cykelbanor och cykling i Älmhults kommun!

Nu får du chansen att tycka till om hur det är att cykla i Älmhults kommun genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern. Enkäten riktar sig till dig som cyklar varje dag och till dig som cyklar någon gång då och då. Cyklisters perspektiv är värdefulla för att kunna förbättra cykelarbetet på kommunnivå. Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti 2020.

Cyklandet i fokus

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Vi hoppas på ett stort deltagande i undersökningen för att få in åsikter från många cyklister i vår kommun. Då blir det lättare att jobba systematiskt för att göra kommunen ännu mer cykelvänlig. Nu 2020 är det dags för nästa enkät. På Cykelfrämjandets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om cyklistvelometern.

Tyck till!

Årets enkät är öppen till 31 augusti 2020. Cyklistvelometern genomförs vartannat år. Klicka här för att komma till enkäten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet presenteras under hösten 2020.

Om cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever cykelförutsättningar i kommunen de cyklar i. Undersökningen genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då. 2018 var det Malmöborna som var mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kom Karlstad, Östersund och Umeå kommun. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången. Och vilka kommuner som toppar listan 2020 återstår att se.

Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets och kommunernas arbete med cykling har. Den är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen.

Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar. Minst 50 svar för de minsta kommunerna och minst 200 svar för de största kommunerna.

Cyklistvelometern 2020 finansieras med projektbidrag från Trafikverkets stöd till ideella organisationer. Datainsamlingen och rapportsammanställning genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Länk till undersökningen Cyklistvelometern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen