Om lån och påminnelser

Lånekort

Alla elever och all personal har ett eget lånekort.

När eleverna går i trean får de börja låna själva på utlåningsdatorn i biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är 28 dagar. Om inte någon annan har beställt boken gårdet alltid bra att låna om sin bok.

Första påminnelse

Om boken inte lämnats tillbaka efter 28 dagar får eleverna en påminnelse. Påminnelserna läggs i arbetsenhetens fack och lämnas sedan ut till eleverna av klassläraren.

Räkningsunderlag

Om boken fortfarande inte lämnats tillbaka efter ytterligare 14 dagar får eleven det som kallas för räkningsunderlag. Räkningen delas också ut av klassläraren. På räkningsunderlaget står det vad boken kostar om man inte lämnar tillbaka boken.
Om man lämnar tillbaka boken stryks räkningen automatiskt i systemet.

Ersättning av förstörd eller försvunnen bok

Böcker som inte lämnats tillbaka eller har blivit förstörda måste ersättas. Böckerna ersätts med 150 kr/bok eller med ett nytt exemplar av boken/böckerna. Räkningar skickas ut i slutet av läsåret.