Om biblioteket

Biblioteket är skolans informationscentrum. Här kan man söka kunskap och upplevelser i böcker, tidskrifter och databaser. Biblioteket är öppet hela skoldagen och bemannas av skolbibliotekarie på 75 procent.

Två viktiga hörnstenar i vår verksamhet är det gemensamma arbetet med att stimulera till läsning samt att ge eleverna informationskompetens.

Vi försöker genom olika läsprojekt, läsgrupper, högläsning och bokprat att stimulera till läsning, skapa läsglädje.
Bokjuryn för åk 3 är ett gemensamt läsprojekt för samtliga skolor i Älmhult.
Bokprat och läsgrupper genomförs regelbundet i klasserna. Alla klasserna i år F-6 har en fast bibliotekstid varannan vecka. Eleverna kommer självklart också på egen hand när det är dags för nya böcker.

Författarbesök för åk 5 genomförs varje läsår (gemensamt för alla skolorna i Älmhult).

Vi arbetar med informationssökning och källkritik. Så långt det är möjligt integreras övningarna med start av temaarbete eller nytt arbetsområde.