Hoppa direkt till innehållet

Information om särskild prövning på SFI

SFI tillämpar nationella prov vid särskild prövning. Det innebär att du skriver nationellt prov och vid godkänt resultatpå samtliga delar påbörjas prövningen enligt överenskommelse med läraren.

OBS! Du och läraren träffas vid ett par tillfällen för att pröva resterande kursmål som inte omfattas av nationella provet. Vid icke godkänt resultat på nationella provet avslutas prövningen. Läs mer om nationella provet på skolverket Länk till annan webbplats..

Klicka här för att komma till kursmålen Länk till annan webbplats.

Förberedelse inför prövningen i kurs D
Förbered dig genom att läsa tidningsartiklar, lyssna på radio och nyheter samt genom att läsa boken Språkvägen D för att träna ordförrådetoch få en uppfattning om vilka teman som behandlas i kurs D. Repetera grundläggande grammatik som finns i böckerna Svenska i fokus 1 och Svenska i fokus 2 samt Mål 1 och Mål 2. På www.digitalasparet.se Länk till annan webbplats. finns många självrättande övningar där du kan träna både hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet.

Klicka här för att komma till gamla prov och uppgifter Länk till annan webbplats.

Bedömning
Se checklistan Pdf, 119.3 kB. (Pdf, 119.3 kB) som är förenklad version av kursmålen. I stort bedömer vi:

Ordförråd
Har du tillräckligt brett ordförråd för att prata om olika ämnen som ingår i kursen? Använder du varierat ordförråd och synonymer? Använder du precisauttryck?

Grammatik
Hur stor variation av konstruktioner visar du och med vilken precision använderdu dem?

Kommunikation
Hur aktiv är du och kan du involvera andra i samtalet? Kan du prata om vad du tycker och tror och kan du utveckla din och andras ideér genom att t.ex ifrågasätta, jämföra och ge exempel?

Uttal
Hur uttalar du ord och fraser så att det inte blir missförstånd?

Förberedelse inför prövningen i kurs C
Förbered dig genom att läsa tidningen 8 sidor på nätet, lyssna på lättlästa nyheter på SVT samt lyssnapå SFI-podden storlek S/M. Läs också boken Språkvägen C för att få en uppfattning om vilket ordförråd krävs.

Repetera grundläggande grammatik som finns i böckerna Svenska i fokus 1 och Svenska i fokus 2 samt Mål 1 och Mål 2. På www.digitalasparet.se Länk till annan webbplats. finns många självrättande övningar där du kan träna både hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet.

Klicka här för att komma till gamla prov och uppgifter: Länk till annan webbplats.

Bedömning
Se checklistan Pdf, 110.3 kB. (Pdf, 110.3 kB) som är förenklad version av kursmålen. I stort bedömer vi:

Ordförråd
Använder du ord och fraser som passar i situationen? Kan du säga det du vill säga i den här situationen? Skiljer du mellan ord som t.ex tror, tänker och tycker?

Grammatik
Kan du fråga och svara på svenska med korrekt ordföljd?

Binder du ihop satser med konjunktioner och subjunktioner som men, för, så, därför att, även om osv?

Hur medveten du är om olika ordklasser (substantiv, verb, adjektiv, adverb osv) och om du kan böja dem?

Kommunikation
Kan du berätta sammanhängande? Agerar du i samtalet, tar du egna initiativ eller väntar du passivt på frågor?

Kan du utveckla samtalet, diskutera för-och nackdelar samt berätta när du håller med och när du inte håller med?

Frågar du när du inte förstår och kan du förklara om den du pratar inte vet vad du menar?

Uttal
Förstår din lärare och samtalspartner vilka ord du säger när du talar? Betonar du orden korrekt? Gör du skillnad på långa och korta ljud?

Till toppen