Hur går det till att studera?

  • Du sätter tillsammans med din lärare upp de mål som du vill nå.
  • Du planerar studierna utifrån dina behov, kunskaper intressen och din förmåga.
  • Du gör en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren eller med läraren.
  • Utbildningen är uppbyggd av fristående kurser, du kan kombinera kurser från olika nivåer.
  • Du studerar på din egen nivå och i din egen takt.
  • Undervisningen sker i små grupper eller individuellt.
  • Du går i skolan en eller flera gånger per vecka.
  • Kurserna är 2-3 timmar per vecka.