För vem?

Särvux - särskild utbildning för vuxna, vänder sig till dig som vill:

  • Förbättra dina kunskaper på träningskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.

  • Är till för dig som fyllt 20 år och som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

  • Tillsammans med studievägledare och din lärare planerar du studierna utifrån dina behov, kunskaper, intressen och din förmåga.

  • Undervisningen sker i små grupper.

  • På särskild utbildning för vuxna studerar du på din egen nivå och i din egen takt.